2018-1 ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

2018-2 SGK TEŞVİKLERİİ

2018-3 7104 SAYILI KANUN

2018-4 TAPU HARCI KONUT KDV İNDİRİMİ

2018- 5 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

2018- 6 VARLIK BARIŞI 2018


YENİ Sirküler 2017-01 A.Ş HİSSE SENEDİ İLMÜHABER

YENİ Sirküler 2017-02 KISMİ BÖLÜNME

PRATİK BİLGİLER HAK.SİRKÜLER 2017-03

TTK 329 AŞ.DE HİSSE ALIMI 2017-04

YENİ Sirküler 2017-05 MUHTASAR-PRİM HİZ.BELGESİ BİRLEŞMESİ

YENİ Sirküler 2017-06 İŞVERENE İKUR SGK TEŞVİKLERİi

YENİ Sirküler 2017-07 TAPU HARCI,DAMGA VERG.ORAN.HAK.SİRKÜLER

YENİ Sirküler 2017-08 SİRKÜLER KONUT VE İŞYERİ İSTİSNASI YENİ Sirküler 2017-09 İhracaratta vergi res. harç istisnası

YENİ Sirküler 2017-10 VUK İZAHA DAVET SİRKÜLER

YENİ Sirküler 2017-11 Yapım İşlerinde Kdv Tevkifat Oranı Değişikliğii

YENİ Sirküler 2017-12 7061 SAYI. KANUN TORBA YASA

YENİ Sirküler 2017-13 487 Sayılı VUK Genel Tebliği E-irsaliye

YENİ Sirküler 2017-14 Defter Tasdik Tarihleri

YENİ Sirküler 2017-15 Gelir Vergisi Tebliği


Sirküler 2015-1 2015 Yılı Pratik Bilgiler Hakkında

Sirküler 2015-2 6111 Sayılı Kanun Sigorta Prim Teşviki Uygulaması.Hk

Sirküler 2015-3 (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Uygulaması Hk.

Sirküler 2015-4.e-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Yapılan

Sirküler 2015-5- E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Yapılan

Sirküler 2015-6-Elektronik Tebligat

Sirküler 2015-7 Duyuru-Dönem Sonu Adat Uygulama İşlemleri Hk

Sirküler 2015-8-E-Defter- E-Fatura Kapsamı Hk.

2015- 9 Yeniden değerleme oranı

Sirküler 2015-11 -01.01.2016 tarihine kadar e-arşiv e geçme zorunluluğu hakkında 

Sirküler 2015-12 Yeni Nesil Yazar Kasa

Sirküler 2015-13 e-Arşiv Fatura uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilmesine Yönelik Düzenlemeler Hk.

Sirküler 2015-14 TEVSİK ETME ZORUNLULUĞU HK.


 

Sirküler 2014-2 2014 Yılı Pratik Bilgiler Hk

Sirküler 2014-3 Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Vergi Resim Harç İstisnası 

Sirküler 2014-4 SGK Fark İşçilik Primlerinin Gider Olarak Yazılması Hk

Sirküler 2014-5 Yurtdışı Yatırımlarda Devlet Destekleri Hk

Sirküler 2014-6 Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Hk

Sirküler2014-7 Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Kurlar Hk

Sirküler 2014-8-Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesi Hk

Sirküler 2014-9-Faaliyet Raporları HK

Sirküler 2014-10-Şirketlerin Genel Kurulları Hk 

sirküler-2014-11 Faturaların Basım ve Dağıtımı Hk. Yönetmelikteki Değişiklik

Sirküler 2014- 12 Ek Mali Tablolar Hk

Sirküler 2014- 13 Elektrik Üretimi Lisans Harçları ile ilg.Harçlar K.Sirküleri Hk

Sirküler 2014- 14 E-Defter uygulaması.Hk

Sirküler 2014-15 6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun Hk. 

Sirküler 2014- 16 KEP (Kayıtlı E-Posta) Kullanımı Hk

Sirküler 2014-17 250.000 TL ve üzerinde Vergi Borcu Bulunan Mükelleflerin İlan Edilmesi Hk

Sirküler 2014-18 KDV genel tebliğde yapılan değişiklik Hk.(16.10.2014 RG 29147 sayılı)-

Sirküler 2014-19 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk

Sirküler 2014-20 Soru-cevap şeklinde E-defter uygulaması Hk.

Sirküler 2014-21 6552 sayılı kanuda yer alan bazı başvuru sürelerinin uzatılmış olması Hk

Sirküler 2014-22 ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININHk

Sirküler 2014-23 VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN USUL DENETİMLERİ Hk


 

Sirküler-2013-01-KDV-Oranı-Değişikliği-Yapan-Bakanlar-Kurulu-Kararı-Hk..pdf
Sirküler 2013-02 122 Seri No.lu KDV Tebliğ Hk
Sirküler 2013-03 Yıllık Faaliyet Raporları Hk
Sirküler 2013-04 Kıyı Yönetmeliğinde Değişiklik Hk
Sirküler 2013-05 6455 Sayılı Torba Kanun Hk
Sirküler 2013-06 Mükellef Bilgileri Formu ve Vergi Levhaları Hk
Sirküler 2013-07 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk
Sirküler 2013-08 Meslek Mensuplarının Mükellef Bildirimleri Hk
Sirküler 2013-10 A.Ş’lerde hükümet komiseri bulundurulması Hk
Sirküler 2013-11 İthalatta Fazla ve Yersiz ödenen verginin iadesi Hk.
Sirküler 2013-12 Varlık Barışı Hk
Sirküler 2013-13 Yevmiye Defterleri Kapanış Tasdikleri Hk.
Sirküler 2013- 14 Yurt dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması Hk
Sirküler 2013-15 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanma zorunluluğu Hk
Sirküler 2013-16 Bazı Süre Uzatımları Hk
Sirküler 2013-17 İlave Sigorta Primi Teşviki Hk.
Sirküler 2013-18 E-Defter ve E-Fatura Uygulaması Hk
Sirküler 2013-19 Varlık Barışı Hatırlatması.Hk.
Sirküler 2013-20 Varlık Barışı Süre Uzatımı Hk.
Sirküler 2013-21 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı.Hk.
Sirküler 2013-22 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANINA İLİŞKİN DÜZELTMELER HK.
Sirküler 2013-23 50’den az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerleri için yapılan değişiklik
Sirküler 2013-24 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.Hk.
Sirküler 2013-25 E-Fatura Uygulamasını Kullanmaya Başlama Zamanı Hk
Sirküler 2013-26 E-Defter Uygulaması Hk.
Sirküler 2013-27 E-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Açıklama Hk.
Sirküler 2013-28 Kdv ve Ötv Oranlarında Yapılan Değişiklik Hk.
Sirküler 2013-29 Ticari Defterlerde Bulunması Gerekenler Hk.
Sirküler 2013-30 Binek Otoların KDV Uygulaması .Hk.
Sirküler 2013-31 2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE DEFTER TASDİK SÜRELERİ
Sirküler 2013-32 SGK’nın İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik .Hk.
Sirküler 2013-33 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hk.
GÖRÜŞ YAZISI-1-ADİ ORTAKLIKTA TEVKİFATLI KDV İADESİ
GÖRÜŞ YAZISI-2-ADİ ORTAKLIĞIN YILLARA SARİ İŞLERİNDE G.V. STOPAJLARININ MAHSUBU